Kurs Operativnih sistema se drži na drugoj godini I smera i četvrtoj godini R smera.