PREDISPITNE OBAVEZE
 Za predispitne obaveze je predviđeno 30 poena,  koje možete dobiti ako budete rešavali domaće koji budu postavljani na ovoj stranici.  Rok za predaju je nаveden u sekciji teme. Rešenja zadataka podižete na ovaj sajt u obliku pdf ili jpg formata. U slučaju da neko bude sprečen (i/ili nije predavao domaće), poene za predispitne obaveze može nadoknaditi u sklopu pismenog ispita.

PISMENI ISPIT
Pismeni ispit nosi 20 poena. Neophodno je osvojiti najmanje 10 poena za prolaz na usmeni. Pismeni ispit i predispitne obaveze u zbiru moraju imati najmanje 25 poena. Pismeni ispit će se sastojati od pisanog i praktičnog dela (MATLAB).

USMENI ISPIT
Na usmenom ispitu je neophodno osvojiti najmanje 25 poena, od maksimalnih 50.

LITERATURA