Kurs se realizuje u toku prolećnog semestra 2020/2021. godine.
Namenjen je studentima 3. godine studijskog programa Matematika, modul R.